Close


No Recent Activity

1 Visitor Messages

  1. 1. Test link url trực tiếp BBCode: https://www.testlinktructiep.com/
    2. Test link keyword ch?nh x?c BBCode: Test keyword ch?nh x?c!
    3. Test link url trực tiếp HTML: https://www.testlinktructiep.com/
    4. Test link keyword ch?nh x?c HTML: <a href="https://www.testlinktructiep.com/" target="_blank">Test
    keyword ch?nh x?c!</a>
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About nokiaemars

Basic Information

About nokiaemars
Biography:
1. Test link url trực tiếp BBCode: [url]https://www.testlinktructiep.com/[/url]
2. Test link keyword ch?nh x?c BBCode: [url=https://www.bbcode.org/]Test keyword ch?nh x?c![/url]
3. Test link url trực tiếp HTML: https://www.testlinktructiep.com/
4. Test link keyword ch?nh x?c HTML: <a href="https://www.testlinktructiep.com/" target="_blank">Test keyword ch?nh x?c!</a>
5. Như một trang website, Email Marketing Template cũng c? cấu tr?c bao gồm phần header (c? banner v? ti?u đề), phần th?n (body) v? phần ch?n email (footer). Phần Header, ở phần n?y bạn c? thể đặt li?n kết unsubscribe để những người d?ng "kh? t?nh" đừng Click v?o n?t Spam trong hộp thư. Banner bao gồm Logo c?ng ty v? ti?u đề của email được thiết kế b?n trong phần n?y.

Phần th?n Email: Ở phần th?n Email c? c?c lựa chọn sau, bạn c? thể thiết kế phần th?n với 1 cột duy nhất, nhưng cũng c? thể thiết kế phần th?n với 2 cột t?y v?o t?nh chất v? y?u cầu của th?ng điệp truyền tải.

Phần ch?n Email - Footer: Phần n?y n?n để th?ng tin li?n hệ v? một lần nữa để lại đường link Unsubscribe để người d?ng c? thể từ chối nhận email nếu họ kh?ng th?ch.

Một số lưu ? khi thiết kế email marketing template: Kh?ng n?n sử dụng h?nh nền: v? h?nh nền khiến k?ch thước email lớn, dễ rơi v?o Spam, đồng thời sẽ bị nh? cung cấp email như Gmail/Yahoo v? c?c dịch vụ kh?c chặn lại, kh?ng hiển thị được.

K?ch thước email chuẩn n?n l? chiều ngang 600px: Chỉ d?ng c?c HTML Tag, tuyệt đối kh?ng d?ng c?c thẻ DIV hay CSS trong email v? sẽ bị nh? cung cấp email chặn lại.

Email n?n c?n nhắc tỷ lệ h?nh v? text, kh?ng sử dụng Email chỉ 1 h?nh v? như vậy nh? cung cấp Email chặn kh?ng cho hiển thị v? nội dung kh?ng đến được với người nhận.
Đừng sử dụng k?ch cỡ chữ qu? lớn v? như vậy khả năng rơi v?o Spam sẽ rất cao.

Đừng qu?n Email sẽ hiển thị tr?n c?c thiết bị di động v? ng?y nay tỷ lệ người d?ng di động để duyệt mail ng?y c?ng cao. V? vậy h?y thiết kế email tương th?ch với c?c thiết bị di động v? lưu ? khi bạn đưa kh?ch h?ng từ email đến website của m?nh, đừng qu?n gắn c?c tracking code để google ghi nhận nguồn đến website của bạn, từ đ? đ?nh gi? được hiệu quả của email marketing m? bạn đang triển khai.

Lời khuy?n: Nếu bạn kh?ng r?nh HTML th? đừng n?n tự m?nh thiết kế một Email Marketing Template, h?y thu? ngo?i, nhờ người phụ gi?p hoặc Download những Email Marketing Template được thiết kế sẵn để chỉnh sửa lại, c? rất nhiều Email Marketing Template được cung cấp miễn ph? nếu bạn biết khai th?c chức năng t?m kiếm của Google.

Statistics


Total Posts
Total Posts
1
Posts Per Day
0.01
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-11-2018 04:40 AM
General Information
Last Activity
06-05-2018 01:20 AM
Join Date
05-10-2018
Referrals
0